Coronavirus

Brainstreamer
Posted in Uncategorized

In China is er een uitbraak van een nieuw coronavirus. De meeste patiënten hebben koorts en luchtwegklachten. Samen met de Wereldgezondheidsorganisatie WHO onderzoeken de Chinese autoriteiten op dit moment het coronavirus. Zij zoeken ook naar de bron van de besmettingen en nemen maatregelen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan.

Patiënten met nieuw coronavirus

De meeste patiënten komen uit de regio Wuhan of zijn in deze regio geweest. Ook buiten China is het virus opgedoken. Onder andere in omringende landen zoals Japan of Thailand is het virus opgedoken. Ook buiten Azië is het virus in patiënten aangetoond, onder andere in de VS Verenigde Staten , Duitsland en Frankrijk.

Symptomen nieuw coronavirus

Mensen met het nieuwe coronavirus hebben koorts en luchtwegklachten. Denk aan hoesten, kortademigheid of een longontsteking. Dit nieuwe coronavirus wijkt af van de bekende coronavirussen die bij mensen voorkomen.

Besmettelijkheid

De ziekte is van mens op mens overdraagbaar. Hoe besmettelijk het virus precies is en hoe snel het zich verspreidt, is niet goed bekend. De WHO en Chinese overheid brengen de situatie van dag tot dag in kaart. De komende tijd zal er meer duidelijk worden over de besmettelijkheid.

Kans op nieuw coronavirus in Nederland

Het is mogelijk dat het virus in Nederland bij een persoon wordt aangetoond. De meeste buiten China gediagnosticeerde patiënten zijn in de regio Wuhan geweest of hadden contact met iemand die besmet was met het nieuwe coronavirus. Mocht er een patiënt in Nederland opduiken met het virus, dan zal nauwkeurig in kaart gebracht worden met wie deze patiënt contact heeft gehad. De GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst  zal alle contacten monitoren om zo een verspreiding van de ziekte te voorkomen.

Voorbereiding

Nederlandse infectieziekteartsen worden door het RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu  geïnformeerd over de laatste stand van zaken en de ontwikkelingen rond het nieuwe coronavirus. Verder testen het RIVM en het ErasmusMC Erasmus Medical Center  patiënten waarbij het vermoeden bestaat dat zij het virus zouden kunnen hebben. Deze test kan alleen door de GGD of een ziekenhuis worden aangevraagd. Alle GGD’en en ziekenhuizen zijn op de hoogte van de protocollen hoe je met een patiënt moet omgaan en welke maatregelen genomen moeten worden.

Op 30 januari 2020 riep de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) de uitbraak uit tot een internationale bedreiging voor de volksgezondheid (PHEIC Public Health Emergency of International Concern -status). De maatregelen die Nederland heeft voorbereid en klaar heeft liggen vallen binnen deze fase.

Reizigers

Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf onlangs een negatief reisadvies voor de provincie Hubei. De provincie waarin Wuhan ligt. Voor China geldt een aangepast reisadvies: alleen noodzakelijke reizen.

Bent u op het vasteland China, met uitzondering van Taiwan, Macau en Hongkong geweest en heeft u koorts en luchtwegklachten (zoals hoesten, kortademigheid of longontsteking)? Neem dan telefonisch contact op met uw huisarts. Geef aan dat u op het vasteland China, met uitzondering van Taiwan, Macau en Hongkong, bent geweest.

Noshow tarief

Brainstreamer
Posted in Uncategorized

Het komt tegenwoordig helaas steeds vaker voor dat men niet op een afspraak verschijnt of niet tijdig afzegt. Gezien de drukte in de praktijk ervaren wij dit als zeer vervelend, omdat wij dan iemand anders hadden kunnen helpen op dit tijdstip.

Wij zijn daarom genoodzaakt deze kosten in het vervolg bij u in rekening te brengen:

Consult: 15,00 EURO

Dubbel consult: 25,00 EURO

Consult POH-GGZ: 35,00 EURO

Hiervan ontvangt u een nota thuis. Deze kunt u niet bij uw zorgverzekeraar indienen.

Welkom

Brainstreamer
Posted in Gezond of Ziek

Wekom in onze nieuwe Huisartsenpraktijk PMC (Professional Medical Care / Professionele Medische Zorg)

 

Welkom

Wij bieden in onze praktijk uitgebreide medische zorg.

Mw A. Rhezila-Bakkar, huisarts

De praktijkondersteuner houdt de chronische patiënten in de gaten en zij worden volgens een schema voor controle opgeroepen.

Wij doen in onze praktijk uitgebreide ingrepen op het gebied van kleine chirurgie: lipomen, atheromen,  vasectomie, ingegroeide teennagels en kleine cosmetische ingrepen in het gezicht.

Een zeer belangrijk uitgangspunt is; de patiënt staat bij ons altijd centraal!

Algemeen uitgangspunt van deze praktijk.

Respect.

Deze praktijk verwacht van u dat u zich respectvol gedraagt naar personeel en mede-patiënten.

Behandel de ander zoals u zelf behandeld wenst te worden.

Dit is de basisregel die voor iedereen geldt die zich binnen en/of op het terrein van deze praktijk bevindt.

Agressie wordt in deze praktijk niet getolereerd.

Van fysieke agressie en serieuze bedreiging wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

 

Onze locatie:


W E E K R O O S T E R

Spreekkamer 1 | 08:00 – 17:00 uur

Spreekkamer 2 | 08:00 – 17:00 uur
Maandag Mw A. Rhezila Bakkar, huisarts Noor Ranah, POH – Somatiek
Dinsdag Mw A. Rhezila Bakkar, huisarts Noor Ranah, POH – Somatiek
Woensdag huisarts Maryam Tabibi, diëtiste
Donderdag huisarts Carla Raghubardayal, POH – GGZ
Vrijdag huisarts (tot 12:00 uur)

Bloedprikken
maandag en donderdag
tussen 8:00 en 9:00 uur.

Spreekuur assistente
maandag en donderdag
tussen 13:00 en 14:00 uur.