Afspraak maken

U kunt telefonisch een afspraak maken van 08.00 tot 11:00 ==>Keuze menu optie 3.

Spoedgevallen
Voor spoedgevallen tijdens openingstijden kunt u ons algemene nummer bellen 010-4193684, en dan kunt u in het keuzemenu op 1 toetsen.
De assistente zal u direct te woord staan.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.
Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent.
De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt.
In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.
Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.
U kunt een visite aanvragen bij de assistente tussen 08.00-11.00 uur.

U kunt bellen voor uitslagen van urine- of bloedonderzoek en voor herhalingsrecepten.
Dagelijks kunt u zonder afspraak tussen 11:00 en 12:00 terecht voor:

·         Het meten van de bloeddruk

·         Aanstippen van wratten

·         Verbinden van wonden

·         Oren uitspuiten

·         Hechtingen verwijderen

·         Zwangerschapstest

·         Urine onderzoek

·         Suiker- en Hb-controle

·         Zwachtelen en tapen

·         Verstrekken van informatiefolders

Bloedprikken zonder afspraak op maandag en donderdag tussen 08:00 en 09:00 uur.

De receptenlijn kunt u 24/7 inspreken.
Spreek dan  d u i d e l i j k   in;
– uw geboortedatum,
– achternaam,
– apotheek,
– welk medicijn(en)
en geef aan ‘bezorgen of ophalen’.