Welkom

Brainstreamer
Posted in Gezond of Ziek

Wekom in onze nieuwe Huisartsenpraktijk PMC (Professional Medical Care / Professionele Medische Zorg)

Welkom

Wij bieden in onze praktijk uitgebreide medische zorg.

Mw A. Rhezila-Bakkar, huisarts

De praktijkondersteuner houdt de chronische patiënten in de gaten en zij worden volgens een schema voor controle opgeroepen.

Wij doen in onze praktijk uitgebreide ingrepen op het gebied van kleine chirurgie: lipomen, atheromen,  vasectomie, ingegroeide teennagels en kleine cosmetische ingrepen in het gezicht.

Een zeer belangrijk uitgangspunt is; de patiënt staat bij ons altijd centraal!

Algemeen uitgangspunt van deze praktijk.

Respect.

Deze praktijk verwacht van u dat u zich respectvol gedraagt naar personeel en mede-patiënten.

Behandel de ander zoals u zelf behandeld wenst te worden.

Dit is de basisregel die voor iedereen geldt die zich binnen en/of op het terrein van deze praktijk bevindt.

Agressie wordt in deze praktijk niet getolereerd.

Van fysieke agressie en serieuze bedreiging wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Onze locatie:


W E E K R O O S T E R

Spreekkamer 1 | 08:00 – 17:00 uur

Spreekkamer 2 | 08:00 – 17:00 uur
Maandag Mw A. Rhezila Bakkar, huisarts Noor Ranah, POH – Somatiek
Dinsdag Mw A. Rhezila Bakkar, huisarts Noor Ranah, POH – Somatiek
Woensdag huisarts Maryam Tabibi, diëtiste
Donderdag huisarts Carla Raghubardayal, POH – GGZ
Vrijdag huisarts (tot 12:00 uur)

Bloedprikken
maandag en donderdag
tussen 8:00 en 9:00 uur.

Spreekuur assistente
maandag en donderdag
tussen 13:00 en 14:00 uur.