CORONAVIRUS Update

Coronavirus

Vanaf dinsdag 28 april is de praktijk in de ochtend weer open voor afspraken.

Dit kan uitsluitend na telefonisch overleg met de praktijk en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor mensen met luchtweg klachten of andere klachten die mogelijk passen bij een Covid 19/Corona infectie.

Het is ook niet de bedoeling dat u de praktijk binnen loopt indien u geen afspraak heeft.

Bovenstaande maatregelen zijn bedoeld om het risico op besmetting zo laag mogelijk te houden.

Om dezelfde reden wordt er gestreefd om strak op tijd te werken. Dit betekent dat u zo veel mogelijk op tijd komt en is er binnen het spreekuur geen plek voor extra klachten.

Wij blijven ook telefonische spreekuren houden en er bestaat ook de mogelijkheid tot internet consulten.

Voor ingrepen en klachten die niet urgent en niet noodzakelijk zijn zoals het weghalen van plekjes vragen wij nog wat geduld van u.