Welkom

Wij bieden in onze praktijk uitgebreide medische zorg.

 

Mw A. Bakkar-Rhezila, huisarts

De praktijkondersteuner houdt de chronische patiënten in de gaten en zij worden volgens een schema voor controle opgeroepen.

Wij doen in onze praktijk uitgebreide ingrepen op het gebied van kleine chirurgie: lipomen, atheromen, ingegroeide teennagels en kleine ingrepen.

Een zeer belangrijk uitgangspunt is dat de patiënt bij ons altijd centraal staat!

Algemeen uitgangspunt van deze praktijk

Respect

Deze praktijk verwacht van u dat u zich respectvol gedraagt naar personeel en mede-patiënten.

Behandel de ander zoals u zelf behandeld wenst te worden.

Dit is de basisregel die voor iedereen geldt die zich binnen en/of op het terrein van deze praktijk bevindt.

Agressie wordt in deze praktijk niet getolereerd.

Van fysieke agressie en serieuze bedreiging wordt altijd aangifte gedaan bij de politie.

Onze locatie: