Patiënteninformatie

Thuisarts.nl

Op Thuisarts.nl vindt u informatie over ziekte en gezondheid. Medische informatie van uw huisarts voor thuis. Het is betrouwbaar, onafhankelijk en zonder reclame.

Medicijnenkompas

Wilt u meer weten over de verschillende (goedgekeurde) medicijnen, die in Nederland op de markt zijn, dan verwijzen wij u graag naar het Farmacotherapeutisch Kompas. Deze website is samengesteld door het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

Bijwerkingen van medicijnen

Meer informatie over bijwerkingen van medicijnen en een formulier waarmee u ook bijwerkingen kunt melden vindt u op de website van het Lareb. Lareb is het centrale verzamelpunt voor alle bijwerkingen van geneesmiddelen in Nederland. Doordat alle meldingen op één centraal punt worden verzameld, kan Lareb de veiligheid van geneesmiddelen in Nederland bewaken.

Kosten van medicijnen

Informatie over de kosten van medicijnen is te vinden op de speciale website van het College voor Zorgverzekeringen (CVZ).

 

Patientenstop

Onze praktijk is gesloten voor nieuwe inschrijvingen

Onze huidige praktijkgrootte laat het, met het oog op het verlenen van de noodzakelijke zorg, niet langer toe om nieuwe patiënten aan te nemen. We hanteren wel een wachtlijst.

Meldt dit vooral bij uw zorgverzekeraar. Tevens raden wij u aan om uzelf voorlopig niet uit te schrijven bij uw huidige huisarts, ondanks dat deze is gevestigd in een andere gemeente.

 

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. U kunt ook ons benaderen via het downloaden en/of  het invullen van het onderstand klachtenformulier:

1-Download het Klachtenformulier Huisartsenpraktijk PMC

2- Het onderstand Klachtenformulier Huisartsenpraktijk PMC invullen en verzenden:

Dag
Maand
Jaar
Na het verzenden van dit klachtenformulier, nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op.